הֲיָדַעְתָּ חֻקּוֹת שָׁמָיִם אִם תָּשִׂים מִשְׁטָרוֹ בָאָרֶץ

לוח השנה המקראי ומבנה הארץ 

הארץ נייחת 
לוח השנה מספר חנוך -  חנוך בן ירד, דור שביעי לאדם, היה הראשון שלמד לכתוב בהדרכת מלאכים, והשאיר ספריו לעדות לכל בני האדם. בפרק שנקרא ספר המאורות חנוך מתאר את מהלך השמש והירח לכל אורך השנה את ומוסר חישובים לגבי אורכי היום המשתנים בין התקופות ״והשנה היא בימיה לנכון שלוש מאות ששים וארבעה:״
׳שֶׁמֶשׁ בְּגִבְעוֹן דּוֹם׳, למשל, הוא צווי שיכול להאמר רק לשמש שנעה. לקריאת כל פסוקי התנ״ך העוסקים במבנה הארץ
 
תנועת השמש ומסלולה
חוק הכוכבים אשר מספר כל ימיהם אשר ילך השמש בשמים בבואו ובצאתו בשערים שלושים יום עם שרי האלפים בסדר הכוכבים ועם ארבעת הימים הנוספים המבדילים בין ארבעת חלקי השנה אשר ינהיגום ויבואו אתם: ובהם יתעו אנשים ולא יחשבום בחשבון השנה כי טועים הם האנשים ולא ידעום כמשפטם: כי הם בחשבון השנה יבואו ובאמת ירשמו עד עולם אחד בשער הראשון ואחד בשער השלישי ואחד ברביעי ואחד בשישי והשנה תשלם בשלוש מאות וארבעה וששים יום:
 
תנועת השמש ועונות השנה
ארבעת מנהיגיהם השומרים המבדילים את ארבעת חלקי השנה יבאו בראשונה ואחריהם שנים עשר מנהיגי המערכות המבדילים את החדשים ושרי אלפים המחלקים את הימים לשלוש מאות וששים יום ואחד מן שרי האלפים ההמה ינתן בין מנהיג למנהיג ומנהיגיהם הם המחלקים:
בכל עונה 91 ימים: ׳המנהיג השני אחריו הוא אלימלך שנקרא שמו שמש מזהיר וכל ימי אורו אחד ותשעים יום:׳


 
מאמרים ומידע הקשור ללוח השנה, מבנה הארץ והמועדים