לְדֹור אַחֲרֹון מְסַפְּרִים תְּהִלֹּות יְהוָה וֶעֱזוּזֹו

חקר מזמורי תהלות

תהִלות ולא תהילים
מדוע אומרים תהלים ולא תהלות, ואיך עשרת הדברים הפכו לעשרת לדברות? המאמר מסביר מדוע התופעה אינה מקרית.
מזמור קיט
מזמור קיט ממויין לשמונת הנושאים הראשיים בו: עדות, מצוות, פקודים, תורה, משפטים, אמרות, דברים וחוקים. קל לניווט וללא טעמים.
תהלות על יציאת מצרים
יציאת מצרים מתוארת בספר תהלות באופן שונה מזה שבתורה ומגלה זוית ראיה אחרת בארוע הגדול בחיי ישראל.
מזמורי תהילות לקריאה
בספר תהלות ישנם מזמורים מסוגים שונים: הודיה, חכמה, תחינה, תהילה, הצלה...כדי שהקריאה תתאים להלך נפשו של כל אדם. 
קורות ישראל בתהִלות
המזמורים ההיסטוריים שבספר תהלות מתארים את הארועים שבתורה בעיניים אחרות. להלן ניווט קל בפרקים, ללא טעמים.
מזמור יט, ח-יב
מה רב יתרון חוקי התורה ומצוותיה על חוקי כל מדינה ומדינה, המביאים להצלחה האמיתית של האדם בזה ובבא.