וְהָיוּ לִי הַלְוִיִּם - יעוד שבט לוי באחרית הימים


צוואת לוי


״ועתה בני שמרו את אשר אצווכם כי את אשר שמעתי מאבותיי גיליתי לכם. הנה נקיתי מפשעיכם ומעוונכם אשר תעשו באחרית העתים כי תתעו את ישראל ותמיטו עליו רעות רבות מאת ה׳. ואתם תפשעו בישראל עד כי לא תשא אתכם ירושלם מפני רשעכם. ואתם תפוצו בשבי בין הגויים ותהיו שם לחרפה וּלאלה כי הבית אשר בו יבחר ה׳ ירושלם יקרא ככתוב בספר חנוך הצדיק.


ועתה אחי ידעתי מספר חנוך כי בקץ העתים תפשעו בה׳ ותשאו ידכם לכל פשע ואחי יבושו בכם ותהיו ללעג לכל הגויים. בָני טהורים תהיו כשמים על הארץ ואתם אשר כאור הנכם כשמש וכירח תהיו. כי מה יעשו כל הגויים אם בחושך תלכו בפשעיכם ותבאנה קללות על שבטכם. והאור הניתן בתורה להאיר לכם ולכל איש אותו תחפצו לכבות. את קרבנות ה׳ תגזולו ומחלקיו תגנבו כל מבחר ובשאט נפש עם הזונות תאכלו. ובבצע כסף את מצוות ה׳ תורו ונשי איש תטמאו ועם זונות ומנאפות תתחברו ואת בנות הגויים לנשים תקחו והיה משכבכם בהן כסדום וכעמורה. ואתם בכהונתכם תרהבו ותתנשאו על בני איש וגם נגד מצוות אלהים תתרוממו. כי גם את הקדשים בלעג ובקלס תשקצו.


ועל כן המקדש אשר בו יבחר ה׳ לשממה יהיה בטומאתכם ואתם שבויים תהיו בין כל הגויים. ותהיו לשמצה להם ובושה וכלימת עולם במשפט אלהים וכל אשר ישנאו אתכם יגילו על מפלתכם. ואם לא על ידי אברהם יצחק ויעקב אבינו תרוחמו אז לא ישאר איש מזרעכם על פני האדמה.


ועתה ידעתי כי שבעים שבועות תִתעו ואת הכהונה תחללו ואת הקרבנות תטמאו. ואת התורה תסירו ואת דברי הנביאים לאין תשימו בתהפוּכות רשע ואנשים צדיקים תרדפו ותמימים תשנאו ודברי אנשי אמת תשקצו. קדשיכם לשמה יהיו עד היסוד ומקום טהור לא יהיה לכם. והייתם לאלה ולזרא בין הגויים עד אשר ישקיף ה׳ עליכם וירחמכם ויקבל אתכם.


וכאשר שמעתם על דבר שבעים השבועות שמעו גם על דבר הכהונה. כי בכל יובל ויובל כהונה תהיה ובראשון אשר ראשון ימשח לכהונה גדול יהיה וכדבר איש אל אביו אל אלהים ידבר וכהנתו שלמה עם ה׳ תהיה. והשני אשר ימשח לאשר אהב בעצב ידאג והיתה כהונתו כבוד ועל ידי כל יתפאר: והכהן השלישי בעצב יקֻבל והרביעי יעֻנה כי רשע לרוב יתחבר נגדו וכל ישראל ישנאו איש את קרובו. והחמישי בחושך יתפש וכמהו גם הששי והשביעי. ועל כן לשבי ולבזה יהיו וארצם וכל יקומם יכחדו. ובשבוע החמישי ישובו אל ארצם השוממה ויחדשו את בית ה׳. ובשבוע השביעי יבואו כהנים עובדי אלילים מנאפים אוהבי בצע אנשי גאווה עוברי חק פושעים אשר נערים יטמאו ובהמה ירביעו. והיה כי יקום ה׳ את נקמתו מהם תחדל הכהונה.


ואז יקים ה׳ כהן חדש אשר לו יגלו כל אמרות ה׳ והוא יעשה משפט אמת עלי אדמות במלאת הימים: ויעלה כוכבו בשמים ככוכב מלך ויאיר באור הדעת כשמש ביום והוא יתגדל בארץ. הוא יזרח כשמש על הארץ ויסיר כל חושך מתחת השמים ושלום יהיה בכל הארץ. ישמחו השמים בימיו ותגל הארץ והעננים ישישו ודעת ה׳ תערה על האדמה כמֵי הימים ומלאכי הכבוד לפני ה׳ יגילו בו. והשמים יפתחו וממקדש הכבוד בקול אב כמו אברהם ליצחק כבוד אל עליון יערה עליו רוח דעת וקדושה תשכון עליו. כי הוא ימסור את גודל תפארת ה׳ לבניו באמת לעולם ולא יהי יורש לו לדור ודור עד עולם.


ולעת כהונתו ירבו העמים דעת על האדמה ובכהונתו יתם החטא והרשעים יחדלו הרע והצדיקים ינוחו. והוא יפתח את שערי גן עדן ויסיר את החרב המפחידה את האדם ויתן לקדושים לאכול מעץ החיים. והוא יאסור את בליעל ויתן אומץ לבניו לרמוס את הרוחות הרעות. וישמח ה׳ בבניו ויתהלל בפי אשר אהבו לעולם. ואז יגל אברהם ויצחק ויעקב וגם אנכי אשמח וכל הקדושים ילבשו צדק״.מהתנ״ך


  • וְאַתֶּם סַרְתֶּם מִן הַדֶּרֶךְ הִכְשַׁלְתֶּם רַבִּים בַּתּוֹרָה שִׁחַתֶּם בְּרִית הַלֵּוִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת׃ וְגַם אֲנִי נָתַתִּי אֶתְכֶם נִבְזִים וּשְׁפָלִים לְכָל הָעָם כְּפִי אֲשֶׁר אֵינְכֶם שֹׁמְרִים אֶת דְּרָכַי וְנֹשְׂאִים פָּנִים בַּתּוֹרָה׃ (מלאכי ב, ח-ט)

  • בַּהֲבִיאֲכֶם בְּנֵי נֵכָר עַרְלֵי לֵב וְעַרְלֵי בָשָׂר לִהְיוֹת בְּמִקְדָּשִׁי לְחַלְּלוֹ אֶת בֵּיתִי בְּהַקְרִיבְכֶם אֶת לַחְמִי חֵלֶב וָדָם וַיָּפֵרוּ אֶת בְּרִיתִי אֶל כָּל תּוֹעֲבוֹתֵיכֶם: וְלֹא שְׁמַרְתֶּם מִשְׁמֶרֶת קָדָשָׁי וַתְּשִׂימוּן לְשֹׁמְרֵי מִשְׁמַרְתִּי בְּמִקְדָּשִׁי לָכֶם: (יחזקאל מד, ז-ח)

  • כֹּהֲנֶיהָ חָמְסוּ תוֹרָתִי וַיְחַלְּלוּ קָדָשַׁי בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹל לֹא הִבְדִּילוּ וּבֵין הַטָּמֵא לְטָהוֹר לֹא הוֹדִיעוּ וּמִשַׁבְּתוֹתַי הֶעְלִימוּ עֵינֵיהֶם וָאֵחַל בְּתוֹכָם: (יחזקאל כב, כו)

  • הַכֹּהֲנִים לֹא אָמְרוּ אַיֵּה יְהוָה וְתֹפְשֵׂי הַתּוֹרָה לֹא יְדָעוּנִי וְהָרֹעִים פָּשְׁעוּ בִי וְהַנְּבִיאִים נִבְּאוּ בַבַּעַל וְאַחֲרֵי לֹא יוֹעִלוּ הָלָכוּ: (ירמיהו ב ח)