top of page
וַיִּתְהַלֵּךְ חֲנוֹךְ אֶת הָאֱלֹהִים וְאֵינֶנּוּ כִּי לָקַח אֹתוֹ אֱלֹהִים

גרסאות הספר

ספר חנוך לקריאה

נוסח גודר פרץ לספר חנוך ערוך, מחולק לספרים המקוריים וניתן לניווט.

 Book of Enoch - Andy McCracken

תרגום מאתיופית לאנגלית, קרוב לנוסח העברית של א. כהנא.

הקדמות לספר חנוך

הקדמות ד״ר שלמה רובין ואוצר המדרשים לספר חנוך א׳ - ערוכות.

חנוך - גרסת אברהם כהנא

חיצוניים א׳ - בתוך קובץ ספרים. תורגם משפת געז על ידי מספר חוקרים, מכיל הערות.

חנוך - נוסח אליעזר גולדשמידט

תרגום מאתיופית עתיקה (געז) 1892  
 

ספר חנוך ב׳

האם מדובר בפרק אבוד מספר חנוך א׳?
לקריאת פרקים א-כ.

מאמרים

ספר הענקים הוא חלק מחנוך א׳

חשיבות ספר חנוך

השמים והארץ בספר חנוך א

שמות אנשים ומקומות בספר חנוך

הספרים המוזכרים בחנוך א

חזון האומות מפרש את חציית ים סוף

אמינות חנוך ב׳

תפקיד הירח ומהלכו

לימודי תנ״ך | מגילות ים המלח

"אכן, כאשר יכתבו באמונה את כל דברי בלשונותיהם, ולא ישנו ולא יחסירו מדברי כי אם יכתבו באמונה את כל אשר העידותי בראשונה עליהם, אז ידעתי סוד אחר, כי הספרים ינתנו לצדיקים ולחכמים להיות לשמחה ויושר ולחכמה רבה, ולהם ינתנו הספרים והם יאמינו בהם וישמחו עליהם, ואז כל הצדיקים אשר למדו בהם את כל דרכי היושר, יבואו על שכרם״

bottom of page