שִׁכַּח יְהוָה בְּצִיּוֹן מוֹעֵד וְשַׁבָּת

"אכן, כאשר יכתבו באמונה את כל דברי בלשונותיהם, ולא ישנו ולא יחסירו מדברי כי אם יכתבו באמונה את כל אשר העידותי בראשונה עליהם, אז ידעתי סוד אחר, כי הספרים ינתנו לצדיקים ולחכמים להיות לשמחה ויושר ולחכמה רבה, ולהם ינתנו הספרים והם יאמינו בהם וישמחו עליהם, ואז כל הצדיקים אשר למדו בהם את כל דרכי היושר, יבואו על שכרם״

- חנוך בן ירד -

ספר חנוך 

נוסח גודר פרץ לספר חנוך ערוך ומחולק לספרים המקוריים.

מפגש מתושלח עם חנוך

בעת לידתו של נכדו נח, שנולד לבקן, מתושלח קורא לחנוך אביו.

חנוך - נוסח אליעזר גולדשמידט

תרגום מאתיופית משנת 1892  
 

ספר חנוך ב׳

האם מדובר בתחילת ספר חנוך א׳?
פרקים א-כ

חזון גורל האומות

עדות על מעשי האנושות מראשית ועד אחרית
 

ספר הענקים מקומראן - מחנוך א׳

מהווה חלק מ׳ספר זכרון בקשת העירים׳ שבספר חנוך, נמצא בין מגילות ספריית בית המקדש.

חנוך - גרסת אברהם כהנא

חיצוניים א׳ -תורגם מאתיופית על ידי מספר חוקרים

אמינות חנוך ב׳

מקורו, תקציר תכנו, הספרים המוזכרים בו ואמינות

מפגש נח עם חנוך

נח קורא לחנוך בעקבות חלום שחלם על המבול
 

שמות אנשים ומקומות בספר חנוך

Rev D. A. Sola  - הוכחת קדימות השפה העברית והכשדית מספר חנוך (באנגלית) 1852

 Book of Enoch - Andy McCracken

תרגום מאתיופית לאנגלית