כִּי תָבוֹא חׇכְמָה בְלִבֶּךָ וְדַעַת לְנַפְשְׁךָ יִנְעָם׃

מאמרים גודרי פרץ

אהיה אשר אהיה דעץ.png
זה שמי לעֹלם

על שמות אלהי ישראל

Image by Jude Beck
תהלות ועשרת הדברים

על משמעות שינוי המין למילים

Image by Dabbas
חרבן בית המקדש

על מה חרב בית האלהים

Image by Mikołaj
ספר יהושע

חלק מחמשת חומשי תורה

Image by Aaron Burden
על לימוד תורה

דרך הפשט וסדר ספרי התנ״ך

Image by Daniela Andrade
זכותנו על ארץ העברים

שניתנה לעבר ולא לכנען

Matza
הגדה חדשה לפסח

על יציאת מצרים רק מהפסוקים

Image by Free To Use Sounds
ספר קהלת פסול

מקורו ורעיונותיו בודהיסטים

Image by frank mckenna
הארץ אינה כדור

מבנה הארץ בתנ״ך