דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם מֹועֲדֵי יְהוָה אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ אֵלֶּה הֵם מֹועֲדָי׃

מועדים שהועלמו מלוח השנה

ממצאי מגילות ים המלח חשפו את מגילת המקדש, המכילה את פרטי פרטיה של עבודת הכהן, ימי המועדים וקרבנותיהם, ומידות בית המקדש, אותן קיבל דוד המלך. מועדי ישראל הכתובים במגילות מעידים כי נמחקו מועדים - פסוקים שלמים - מן התורה הכתובה.

ראש השנה בחודש האביב

1.1

מי זוכר שחודש האביב הוא ראשון לחדשי השנה? המגילות מעידות כי מדובר במקרא קודש שהוצא מן התורה.

חג השבֻעות

15.3

מן המגילות וספר היובלים מתברר תאריך חג השבועות בו נכרתו בריתות - שהן שבועות נצח - בין האל לנח, אברהם וישראל.

יום זכרון תרועה

1.7

יום זכרון תרועה נקרא ׳ראש השנה׳ ולא בצדק. יש למועד זה משמעות משלו והיא קשורה לאברהם אבינו.

מועדי דגן, תירוש ויצהר

מן המגילות עולה שמועדי שעורים, חטים, תירוש ויצהר הם מקראי קודש בעלי תאריך קבוע ובין כל אחד נספרים שבעה שבועות.

מועד בכורי תירוש

3.5

מועד זה הוא השלישי ממועדי הביכורים, עליו לומדים בפירוט ממגילת המקדש, מהתנ״ך ומספר היובלים.

מצוות השמיטה

מצוות השמיטה מדי 7 שנים ומצוות היובל מדי 49 שנים כפי שהן משתקפות בתורה הכתובה, ומה מהן ניתן לקיים כיום.

פסח בחודש השני

14.2

פסח שני נועד למי שלא יכל לקיים את הפסח בזמנו, והוא מציין את רצון האדם והתעקשותו להתקרב לעבודת ה׳.

מועד קֻרבן העצים

23.6

ספר נחמיה מעיד שקרבן העצים כתוב בתורה, וממגילת המקדש מתברר שנשיאי השבטים הביאו הקרבן במשך 6 ימים.

מצוות היובל

על אזכוריה ומשמעותה של מצוות היובל, המשחררת עבדים לחפשי, מחזירה אנשים אל נחלתם ומקדמת שויון חברתי.

מאמרים קשורים
Image by freestocks
 לוח השנה המקראי
לוח השנה היהודי המקורי נחשף מתוך ספר היובלים, ספר חנוך, ומגילת משמרות הכהונה. זה הלוח שקיימו אבותינו מזמן יציאת מצרים.
Image by Mick Haupt
מועדי ישראל ומקורם 
מדוע חגי ישראל נחוגים בתאריכיהם? מספר היובלים עולה כי ארועים מכוננים בחיי האבות הם המקור למועדים מקודשים לכלל ישראל.
Image by Mick Haupt
המקור ללוח - ספרות קודש מקומראן 
ספרות בית המקדש מקומראן מובאת כאן לקריאה ועיון: ספר חנוך, צוואות השבטים, ספר היובלים, מגילות שלמות, קטעי מגילות ועוד.