top of page
מועדי ישראל
ימי מועדי ישראל ותאריכיהם בלוח המקראי 
​1.1      יום רביעי - ראש החודש הראשון  [חודש האביב]
14.1    יום שלישי - זבח פסח  
15.1    יום רביעי - חג המצות עד 21.1 שהוא מקרא קודש
26.1    יום ראשון - הנפת העומר - ביכורי שעורים
15.3    יום ראשון - חג השבועות  - ביכורי חיטה [50 יום לאחר הנפת העומר]
3.5      יום ראשון - ביכורי תירוש [50 יום לאחר מועד הדגן]
22.6    יום ראשון - ביכורי היצהר [50 יום לאחר מועד התירוש]
23.6    יום שני - קורבן העצים נמשך 6 ימים
1.7      יום רביעי - יום זכרון תרועה
10.7    יום הששי - יום הכפורים
15.7    יום רביעי - חג-הסֻכות הוא חג האסיף 22.7 שמיני עצרת ביום רביעי

שלושת הרגלים חלים ב- 15 לחודשם. 
סיכום מספרי של ימי הקודש והמועדים
3 רגלים - חג המצות, חג השבועות וחג הסוכות
2 חגים בני 7 ימים - חג המצות וחג הסוכות
2 ימי עצרת - ביום השביעי של חג המצות וביום השמיני של חג הסוכות
4 ימי בכורים: שעורה, חיטה, תירוש ויצהר
7 שבתונים
12 ראשי חדשים

22 מקראי קודש כמספר האותיות
52 שבתות
גבולות היום למקראי הקודש
ראשית נדע שהאור טוב בעיני האלהים: וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ: (בראשית א, ד) והוא מבדיל אותו מן החושך וקורא לו יום, זהו היום מבחינת האלהים, זמן האור: וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד: (בראשית א, ה) הערב אינו נחשב על היום, ומכאן שמקראי הקודש חלים בשעות האור שביממה, החל מצאת החמה ועד לבואה.

בלתי ניתן לסתירה - את גבולות יום השבת הגדיר משה ע״ה בשבת הראשונה במדבר בפרשיית המן, והיא מתחילה בבוקר: וַיהִי בַּיּוֹם הַשִשִׁי לָקטוּ לחם מִשְׁנֶה שְׁנֵי הָעֹמֶר לָאֶחָד וַיָבֹאוּ כל נשׂיאֵי העֵדָה וַיַגִידוּ למֹשֶׁה׃ וַיֹאמֶר אֲלֵהם הוּא אשֶׁר דִבֶּר יְהוָה שַׁבָּתוֹן שַׁבַּת קֹדֶשׁ לַיהוָה מָחָר, את אשר תֹאפוּ אֵפוּ ואת אשׁר תְבַשְּׁלוּ בַּשֵּׁלוּ ואת כל הָעֹדף הַנִיחוּ לָכֶם למִשְׁמֶרֶת עד הַבֹּקֶר׃ (שמות טז, כב-כג)


היום המקראי מתחיל בבוקר ונמשך עד לבוקר שלמחרת. לקריאה מתי מתחיל היום?
ראש חודש הוא מקרא קודש
לֵאמֹר מָתַי יַעֲבֹר הַחֹדֶשׁ וְנַשְׁבִּירָה שֶּׁבֶר וְהַשַּׁבָּת וְנִפְתְּחָה בָּר לְהַקְטִין אֵיפָה וּלְהַגְדִּיל שֶׁקֶל וּלְעַוֵּת מֹאזְנֵי מִרְמָה: (עמוס ח, ה) לצאת החודש מחכים כמו לצאת השבת.
מועדים 23-24.png
לוח מועדים בלוח השנה המקראי לשנת 2022
bottom of page