כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לָקוֹחַ אֶת הַסְּפָרִים הָאֵלֶּה אֵת סֵפֶר הַמִּקְנָה הַזֶּה וְאֵת הֶחָתוּם וְאֵת  הַגָּלוּי הַזֶּה וּנְתַתָּם בִּכְלִי חָרֶשׂ לְמַעַן יַעַמְדוּ יָמִים רַבִּים׃

ספרות קודש נוספת לתנ״ך

ספר היובלים - קריאה, לימוד והורדה

עיבוד חדש ונאמן המבוסס על 3 התרגומים העיקריים, לוחות יובלים ושמיטות, לוח ארועים ושלושת נוסחי הספר להורדה.

צוואות השבטים לקריאה

 כל אחד מבני יעקב השאיר אחריו צוואה רוחנית, הדרכה ודרך לדורות הבאים עד לאחרית. עיבוד חדש ונקי מדעות זרות. 

חנוך א - חזון מראשית עד אחרית

בתוך ספר חנוך מסתתר חזון המתאר את מהלכה של האנושות, מהאדם הראשון ועד לישועת ישראל ביד ה׳.

ספר חנוך בן ירד

ספר חנוך א׳ בעיבוד חדש המשלב את נוסח כהנא והתרגומים לאנגלית.

צוואות יעקב, קהת, עמרם

בין מגילות ים המלח נמצאו צוואותיהן של קהת ועמרם בארמית, שהיו יכולים להשמר ולהיעתק מחדש רק בידי הכהנים הסופרים.

ספר בן סירא לקריאה והורדה

שרידי ספר בן סירא בעברית התגלו לראשונה במערה 2 בקומראן יחד עם עותקי מגילות בית המקדש.

מלל כל מגילות בית המקדש

מלל מלא של מגילות בית המקדש באופן נוח לקריאה, ובנוסף מקטעי מגילות המשוייכים לתנ״ך ולמגילות בית המקדש. 

אמינות מגילות וספרים חיצוניים נבחרים וזיהויים כספרות קודש

מגילות ים המלח הגיעו ממערות שונות באיזור קומראן, 11 מערות נמצאו עד כה. בכל מערה נמצאו כתבים מתקופה אחרת וממקור שונה. ישנן מערות בהן נמצאו כתבים המ מגילת המקדש, מגילת הנחושת, מגילת כ״ד משמרות הכהנים ועותקי מגילות רבים של תנ״ך הגיעו ממערה בודדת (11) מעידים על קיומה של ספריית קודש שתוחזקה בידי כהנים, המורים והסופרים של העם. ייחודן של מגילת הנחושת ומגילת המקדש מעיד כי מדובר באוצר אמיתי, אלו מגילות מספריית בית המקדש!

​​

עותקים רבים של ספרי התנ״ך נמצאו גם עותקים של ספר היובלים, ספר חנוך א׳, צווואת יעקב אבינו בארמית, צוואות השבטים, צוואת קהת בן לוי, צוואת עמרם בן קהת, חלקן בארמית וחלקן בעברית, וכן מקטעי מגילות קטנים יותר המכילים תפילות על עם ישראל, מקטעים מדברי יהושע בן נון, ועוד מקטעים הקשורים לתורה ולהלכות כהנים. ניתן לקרוא את מלל המגילות כאן.

זהו מספר עותקי המגילות

תהילים 36, דברים 26, ספר חנוך א' 25, בראשית 24, ישעיהו 21, ספר היובלים 21, שמות 18, ויקרא 17, וידבר  11, תרי עשר 10, דניאל 8, ירמיהו 6, יחזקאל 6, איוב 6, שמואל 4.

מספר העותקים הוא תוצאה פשוטה של קוראים רבים והעתקה של הכתובים לאחר התבלות הקלף, ולכך שימשו הסופרים הכהנים, וככלל, רוב הסופרים במקרא הם כהנים ולויים.

ספר חנוך וספר היובלים מקיימים התאמה מלאה לתורה, לנביאים, לכתובים ולמגילות בית המקדש (מגילת המקדש, מגילת המשמרות, מגילת מקצת מעשי התורה ומגילת המועדים. מדובר בספריית הקודש בהא הידיעה של עם ישראל, אותה ניסו כהנים להציל מידיים חורשות רע וממזימת הפרושים, האליטה הדתית החדשה שקידמה לוח שנה ותורה פגאנית בבית המקדש, שעיוותה את המצוות, שלא קיבלה את סמכותה מן האל אלא קנתה אותה בכסף ובדמים, ככתוב בנבואות רבות בתנ״ך, הלא הן עדות מפי ה׳ יתברך.

על חנוך מתוך ספר היובלים, פרק ד

"אכן, כאשר יכתבו באמונה את כל דברי בלשונותיהם, ולא ישנו ולא יחסירו מדברי כי אם יכתבו באמונה את כל אשר העידותי בראשונה עליהם, אז ידעתי סוד אחר, כי הספרים ינתנו לצדיקים ולחכמים להיות לשמחה ויושר ולחכמה רבה, ולהם ינתנו הספרים והם יאמינו בהם וישמחו עליהם, ואז כל הצדיקים אשר למדו בהם את כל דרכי היושר, יבואו על שכרם״.

[חנוך בן ירד]

הוא היה הראשון מבני האדם אשר נולדו בארץ אשר למד ספר כתב ודעת וחכמה ויכתוב את אותות השמים בסדר ירחיהם בספר למען ידעו בני האדם את עת השנים לסדר ירחיהם במספרם: הוא החל לכתוב את העדות על משפחת האדם ותולדות הארץ ושבֻעות היובלים אמר ויגד את ימי השנים וימי הירחים ויאמר את שבתות השנה כאשר הגדנהו: וירא את אשר היה ואת אשר יהיה באחרית הימים ראה בחזון לילה בחלום את אשר יקרה את בני האדם בדרותם עד יום הדין: הכל ראה והבין ויכתבנוּ בספר לעדות וישמהוּ לעדות בארץ על כל בני האדם ולדרותיהם:

 

ויהי עם מלאכי ה׳ ששה יובלות שנים ויראֻהו את כל אשר בארץ ובשמים ממשלת השמש ויכתוב את הכל בספר: ויעד על העירים המלאכים השומרים אשר חטאו עם בנות האנשים כי החלו להתערב בבנות הארץ ולהטמא בהן ויעד חנוך על כולם: וילקח מתוך בני האדם ונוליכהו אל גן עדן לגדולה ולכבוד והנהו שם כותב דין ומשפט לעולם ואת כל רעת בני האדם: ובעבורו הביא ה׳ את המבול על הארץ, כי חנוך הושם לאות לעד ועונה בכל זרע בני איש להזכיר את כל מעללי הדורות עד יום המשפט.

 

460 - לידת ירד, ירידת בני האלהים לארץ | 622 - חנוך נולד | 787 - חנוך הוליד את מתושלח | 874 - למך נולד | 987 - חנוך נלקח השמימה  | 1056 - נח נולד | 1656 - המבול