וַיִּקְרְאוּ בַסֵּפֶר בְּתֹורַת הָאֱלֹהִים מְפֹרָשׁ וְשֹׂום שֶׂכֶל וַיָּבִינוּ בַּמִּקְרָא׃

פרשנות בדרך הפשט והחקירה הספרותית בקצת מקומות מהמקרא

בריאת המלאכים
בראשית א,א
היכן נמצא גן עדן?
בראשית ב,ח
הסיבות למבול
בראשית ו
נסיון אברהם באהבה
בראשית כב
המאבק במעבר יבוק
בראשית
האם משה ע״ה סבל מגמגום?
שמות ד, י
שירת מצוות השבת
שמות לא, יג-יז
משמעות וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה
וידבר יד, יח
ריבוי איסורי ע״ז בספר דברים
ספר דברים
פרוש לשירת האזינו
משמעות הבטחת אריכות הימים
תורה
מה זה תהו ובהו
בראשית א,ב
במה התאררה האדמה
בראשית ג,יז
חטא בני האלהים
בראשית ו,א
עבד אברהם לא שיקר
בראשית כד
לקח מן האמורי בחרבו ובקשתו?
בראשית מח, כב
צפורה מלה את בנה
שמות ד,כו
איסור אכילת דם וחלב
ויקרא ג
מות אהרן הכהן
וידבר כ
ואמר כל העם אמן
דברים כז
מדוע נבנה המשכן בשילה?
יהושע יח
הבטחת אריכות הימים
תורה
על בריאת המלאכים
בראשית א,ב
הקשר בין גן עדן לבית המקדש
בראשית ג,כד
קללת כנען
בראשית ט
לקיחת יעקב את הברכות
בראשית כז
כמה זמן נמשכו מכות מצרים
שמות
משמעות המילה פסח
שמות יב
עניין פרה אדומה
ויקרא יט
מי מריבה
וידבר כ, כד
על מעמד הארירות
דברים כז
נאום יהושע והברית בשכם
יהושע כג-כד
היכן נמצא גן עדן
בראשית ב
הקשר בין גן עדן לבית המקדש
בראשית ג,כד
למה דווקא אברהם
בראשית יב
ברכת יצחק לעשו
בראשית כז,מ
כבד פה וכבד לשון
שמות ד,י
הנסיון בפרשת המן
שמות טז,ד
שירת ברכת הכהנים והנזיר
וידבר ו
מות אהרֹן הכהן
וידבר לג
פרוש לשירת האזינו
דברים לב
נאום יהושע ונבואת יחזקאל כ
יהושע כד