פשט המקרא - פרשנות וחידושים

וַיִּקְרְאוּ בַסֵּפֶר בְּתֹורַת הָאֱלֹהִים מְפֹרָשׁ וְשֹׂום שֶׂכֶל וַיָּבִינוּ בַּמִּקְרָא׃

שמואל א

מדוע חרבה שילה

איוב

הקדמת המלבי״ם לספר איוב

דברים כז

ואמר כל העם אמן

ויקרא ג

איסור אכילת דם וחלב

ויקרא יט

עניין פרה אדומה

שמות יב

משמעות המילה פסח

שמות

כמה זמן נמשכו מכות מצרים

בראשית כד

עבד אברהם לא שיקר

ארץ שטוחה בבראשית א

בראשית מח, כב

לקח מן האמורי בחרבו ובקשתו?

שמות ד

כבד פה וכבד לשון

בראשית א,ב

מה זה תהו ובהו

שמות ד

צפורה מלה את בנה

שמות טז

הנסיון בפרשת המן

וידבר יד, יח

וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה