וַיִּקְרְאוּ בַסֵּפֶר בְּתֹורַת הָאֱלֹהִים מְפֹרָשׁ וְשֹׂום שֶׂכֶל וַיָּבִינוּ בַּמִּקְרָא׃

פרשנות בדרך הפשט והחקירה בקצת מקומות מהמקרא

קללת כנען
בראשית ט
ארץ שטוחה
בראשית א
האם משה ע״ה סבל מגמגום?
שמות ד, י
מות אהרן הכהן
וידבר כ
על מעמד הארירות
דברים כז
משמעות יראת האלהים
תנ״ך
לקח מן האמורי בחרבו ובקשתו?
בראשית מח, כב
משמעות המילה פסח
שמות יב
עניין פרה אדומה
ויקרא יט
מות אהרֹן הכהן
וידבר לג
משמעות הבטחת אריכות הימים
תורה
הקדמת המלבי״ם לספר איוב
איוב
מה זה תהו ובהו
בראשית א,ב
כבד פה וכבד לשון
שמות ד
מי מריבה
וידבר כ, כד
ואמר כל העם אמן
דברים כז
מדוע חרבה שילה
שמואל א
עבד אברהם לא שיקר
בראשית כד
שירת מצוות השבת
שמות לא, יג-יז
משמעות וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה
וידבר יד, יח
פרוש לשירת האזינו
דברים לב
על המשיח מהתנ״ך ומספר חנוך
תנ״ך וחנוך
שירת מחיית עמלק
דברים כה
צום תענית ועצרה
כל התנ״ך
שירת שור נגח
שמות כא
שירת מצוות השבת
שמות לא
וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים
דברים כב