וָאַבדל אֶתכֶם מִן הָעַמים לִהיוֹת לִי

מצוות הקדושה העצמית