שׁוּחָה עֲמֻקָּה פִּי זָרוֹת זְעוּם יְהוָה יפוֹל שָׁם

עבודה זרה בספרי ההלכה

מובאים להלן כל הבלי העבודה הזרה שבתלמוד, במשנה ובמדרשים בזיקה לזורואסטריה, הדת הדואלית הבבלית.