top of page
שׁוּחָה עֲמֻקָּה פִּי זָרוֹת

עבודה זרה בספרי ההלכה

מובאים להלן כל חוקות העבודה הזרה שבתלמוד, במשנה ובמדרשים בזיקה לזורואסטריה, הדת הדואלית הבבלית.


bottom of page