top of page
שׁוּחָה עֲמֻקָּה פִּי זָרוֹת זְעוּם יְהוָה יפוֹל שָׁם

עבודה זרה בספרי ההלכה

מובאים להלן כל חוקות העבודה הזרה שבתלמוד, במשנה ובמדרשים בזיקה לזורואסטריה, הדת הדואלית הבבלית.


bottom of page