מאמרים ראשי

אהיה אשר אהיה דעץ.png
וְלַעֲבֹד עֲבֹדָתוֹ נָכְרִיָּה עֲבֹדָתוֹ

בטעוֹת ישראל אחר עשרת ימי תשובה