מאמרים ראשי

אהיה אשר אהיה דעץ.png
קַדְּשׁוּ צֹום קִרְאוּ עֲצָרָה

על צום, תענית ועצרה