top of page

ספרות מדעית המוכיחה ארץ נייחת

רבים יתקשו לקבל את התפיסה של ספר חנוך, בה הארץ נייחת ושטוחה לעומת התפיסה המדעית, ורבים אף יותר יופתעו לגלות כי התנ״ך כולו מתאר ארץ שטוחה ונייחת שניתן לראות בה מקצה אל קצה ובה 4 כיוונים. בספרים להלן מובאות הוכחות מדעיות והסברים שיפוררו את מיתוס הכדור, ואינן משאירות מקום לספק בדבר אמינות כתובינו.


FE Advanced - The Moon
.pdf
הורידו את PDF • 5.64MB


The-Greatest-Lie-on-Earth
.pdf
הורידו את PDF • 65.18MB

Terra Firma - Earth Not a Planet, Proved from Scripture, Reason, and Fact
.pdf
הורידו את PDF • 7.28MB

bottom of page