וַיַּעֲמֹד מֹשֶׁה בְּשַׁעַר הַמַּחֲנֶה וַיֹּאמֶר מִי לַיהוָֹה אֵלָי וַיֵּאָסְפוּ אֵלָיו כָּל בְּנֵי לֵוִי:

תפילת עזריה מישאל וחנניה


ויקומו ויתהלכו בכבליהם בהלל והודות לה׳ האלהים: ויפתח עזריה את פיו ויתפלל ויאמר: ברוך אתה אלהי אבותינו מבורך ומרומם שמך לעולם ועד: צדיק אתה בכל אשר עשית לנו וכל מעשיל אמונה ודרכיך ישרים וכל משפטיך אמת: כי במשפט צדק הבאת עלינו ועל ירושלים עיר אבותינו הקדושה וצדקת בשפטך: כי חטאנו והרשענו לפניך וסרנו מאחריך ועברנו דבריך ועשינו רק הרע בעיניך: חוקיך לא שמענו ולא שמרנום ולא עשינו כאשר ציווית לטוב לנו: לכן צדקו משפטיך בהביאך עלינו את כל אלה: ומסרתנו ביד אויבינו הרשעים הרחוקים ממך ותחת מלכות רשעה הרעה מכל ממלכות הארץ:


ועתה אלהינו לא נוכל פתוח פה לפניך בחרפה ובשת אשר היו לעבדיך ויראי שמך: אל נא תזניחנו לנצח למען שמך ואל תפר בריתך איתנו: ולא תכלא רחמיך וחסדיך ממנו בעבור אברהם אוהבך יצחק עבדך וישראל קדושך: אשר הבטחת להם להרבות זרעם ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים: ועתה אנחנו נדכים מכל העמים ומפוזרים בכל הארץ על עוונותינו וחטאינו: ואין לנו כהיום הזה לא ראש ולא שליט לא נביא ולא מורה לא מזבח ולא זבח וקרבן ולא מקום להקטיר קטורת ולהעלות זבח למצוא חן וחסד: רק בלב נדכה ורוח נשברה קרבנו ליקוד אש: אל נא תערב היום קרבן נפשנו עליך מבקרים ואילים וכבשים שמנים ורבים ולא יבושי עבדיך כי כל קוויך לא יבושו: והננו גם עתה באים לפנניך בלב שלם ומבקשים פניך במורא: יהוה אל תבישנו אך עשה עמנו כרוב חסדך ורוב רחמיך: הושיענו כרוב נפלאותיך ותתן כבוד לשמך כי רב הוא: יבושו כל החושבים רע על עבדיך יחתו מכל גבורתם וזרועם תשבר: וידעו כי אתה אלהים לבדך מהולל בכל מעשי ידיך:


והאנשים אשר השׂיקו את הכבשן לא חדלו מהשליך בו נפט וזפת וגפרית וקנים וזמורות: והלהבה נתנה קול ויעל עשן הכבשן תשע וארבעים אמות למעלה: והאש אכלה את כל העומדים על הכבשן את הכשדים אנשי רכיל: ומלאך הטל ירד עם חנניה מישאל ועזריה לתוך הכבשן ויסר מתוכו את לבת האש: וישב בתוכו רוח קר כטל ולא עשתה האש להם מאומה לא הכאיבתם ולא הרעה להם.


שיר שלשת האנשים בכבשן


ויענו שלשתם פה אחד בהודות והלל לאלהים בתוך כבשן האש לאמר:


ברוך אתה יהוה אלהי אבותינו ותשתבח ותתרומם לנצח 

וברוך שם כבודך המפואר והמרומם לעולם:

ברוך אתה בהיכל קדשך תשתבח ותתרומם לעולם:

ברוך אתה יושב הכרובים תשתבח ותתרומם לעולם:

ברוך אתה על כסא מלכותך תשתבח ותתפאר לעולם:

ברוך אתה ברקיע שמיך תתפאר ותתרומם לעולם:

ברכו יהוה כל מעשי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

שמי יהוה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

ברכו יהוה כל מלאכי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

צבאות יהוה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

מים מעל שמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

ברכו יהוה כל יראי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

שמש וירח ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כוכבי שמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

טל ומטר ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

רוח ומים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

אש וחום ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

נשמות צדיקים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

יום ולילה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

אור וחושך ברכו יהוה  שבחוהו ורוממוהו לעולם:

קור וחום ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

קיץ וחורף ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

שלג וכפור ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

ברקים ועננים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל הארץ ברכי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

הרים וגבעות ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל עצי יער ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל צמח אדמה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

ימים ונהרים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל מעיין ומבוע ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

דגה וכל שרץ מים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל עוף השמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל רמש אדמה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

חיות ובהמות ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל בני אדם ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל בית ישראל ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

ברכו יהוה כהני יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

תמימים ודכאי רוח ברכו יהוה  שבחוהו ורוממוהו לעולם:

חננניה מישאל ועזריה נברכה את יהוה  כי ממוות מלטנו ומשאול הציל חיינו:

ממוקדי להב פדנו ומלבת אש הוציאנו:

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל יראי אלהים ברכו לאלהי האלהים שבחוהו ורוממוהו לעולם:


הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו: