וְיֶתֶר דִּבְרֵי מְנַשֶּׁה וּתְפִלָּתוֹ אֶל אֱלֹהָיו

תפילת מנשה בן חזקיה

חיפוש מאמר לפי ספר/תגיות

סוגה

(א) ה' אל שדי אלוהי אברהם יצחק ויעקב וכל זרעם, עושה שמים וארץ וכל תפארתם. (ב) בִּדברך שמת לים חוקו, וחתמת בעד מעיני התהום בכוח שִמך הגדול והנורא. (ג) מפניך יירַאו כל יושבי תבל, ומגבורתך יפחד לבם. (ד) כי מי יעמוד לפני הדר הודך, ומי יקום לפני עוז אפֶך בעושי עוולה. (ה) אולם אין חקר לחסדך הגדול, כי אל עליון אתה ארך אפים ורב חסד ועל בני אדם תתנחם. (ו) ואמרת ברוב רחמיך כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחי.

(ז) לך ה' הצדקה כי לא את אבותינו אברהם יצחק ויעקב ציווית לשוב אליך כי לא חטאו לך. (ח) אך אותי ציווית כי רַשעתי ועוונותיי רבו מחול הים עד כי קלותי משׂאת עיני מרום. (ט) על זאת שׁחה לארץ נפשי כאסוּר באזיקי ברזל ולא אוכל להרים ראשי וכל מרגעה אבדה ממני. (י) כי העירותי את חמתֶך ועשיתי את הרע בעיניך את פקודיך לא שמרתי ורק עוולה ותועבה עשיתי. (יא) על כן יכרעון ברכי לפניך ה', ולחסד ולרחמים אתחנן. (יב) העוויתי והרשעתי לפניך ורוב חטאתי לנגד עיני תמיד.

(יג) אנא ה' שא נא לפשעי עבדך, וסלח ומחל לכל עוונותיי, לבל אספֵּה ברוב חטאי וחמתך לא תקום עלי לעולם ועד. (יד) הסר נא כעסך מעלי ואל תורידני לבאר שחת כי אתה ה' בעל הרחמים לכל שבי פשע. (טו) ועתה ה' הודיעני חסדך והושיעני ברוב רחמיך אף כי נתעב ונאלח אני. (טז) ואודה את שמך לעולם ועד כאשר כל צבא השמים יודוך. (יז) כי לך לבדך הגדולה והתפארת לעולמי עד אמן.

ספריית ישראל

ספר מירמיהו אל גולי בבל
ספר הישר
להכניס את דניאל
ספר חנוך א׳
חזון אחרית האומות חנוך א׳
שנה 1650 נח קורא לחנוך
ספר היובלים
צוואות השבטים
ספר התורה/ספר הברית
ספר הישר
משנה תורה
ספר משנה תורה
ספר משפט המלוכה
שופטים
רות
תפילת מנשה בן חזקיה
ספר מירמיהו אל גולי בבל
תפילת חנניה, עזריה ומישאל
מלאכי
צפניה בן כושי
עמוס
עובדיה
נחום האלקושי
מיכה המורשתי
יונה בן אמיתי
חבקוק
יואל בן פתואל
הושע
משלי שלמה
ספר בן סירא
ספר השירה והתהלות של דוד
תבנית המקדש לדוד
ספר דברי דוד האחרונים
ספר היחש
ספר תולדות אדם
ספרי היחס של עולי בבל
ספר הברכות
ספר השירות
ספר התפילות
ספר הכהנים והלויים
אגור בן יקה
דברי למואל
רשימת הספרים
הספרים המוזכרים בתנ״ך
הספרים הנזכרים בחנוך א׳, ביובלים ובצוואות
שומרי ספרי הקודש לאורך הדורות
מאמרים
הספרים המוזכרים בתנ״ך
הספרים בחנוך, ביובלים ובצוואות
שומרי ספרי הקודש לאורך הדורות