מגילת הנחושת (האוצרות)

 • בחרובהא שבעמק עכור תחת המעלות הבואת למזרח

 • אמות אריח ארבעין שדת כסף וכליה משקל ככרין

 • שבעשרה בנפש בנדבך השלישי עשתות זהב

 • בבור הגדול בחצר הפרסטלון בירכ קרקעו סתומ בחוליא נגד הפתח העליון

 • ככרין תשע מאת

 • בתל של כחלת כלי דמע בלגין ואפורין הכל של דמע והאוצר השבוע ומעסר שני

 • בפי גל פתחו בשולי האמא מן הצפון אמות שש עד ניקרת הטבילה

 • בשיא המסבא של מנס בירדא לסמל גבה מן הקרקע אמות שלוש

 • כסף אברעין בכד בבור המלח שתחת המעלות ככרין

 • במערת בין חמדה הישן ברובד השלישי עשתות זהב ששין וחמש

 • בצריח שבחצר בתי העצין ובתכו בור בו כלין וכסף ככרין שבעין

 • בבור שנגד השער המזרחי רחוק אמות תשעסרא בו כלין ובמזקא שבו ככרין עסר

 • בבור שתחת החומא מן המזרח בשן הסלע כדין של כסף שש

 • ביאתו תחת הסף הגדול בברכא שבמזרח כחלת במקצע הצפוני חפור אמת בא ארבע ככרין

 • בחצר ...ט תחת הפנא הדרומית אמות תשע כלי כספ וזהב של דמע

 • מזרקות כוסות מנקיאות קסאות כל שש מאות ותשע

 • תחת הפנא האחרת המזרחית חפר אמות שש עסרה כספ ככ

 • בשית שבמלח מבצפונו כלי דמע ולבושין ביאתא תחת הפנא המערבית

 • בקבר שבמלח ממזרחו בצפון אמות תחת המדפ שלוש ככ

 • בבור הגדול שבכחלת בעמוד בצפונו ככ

 • באמא הבאה ל... בבואתך אמות אברעין כסף ככ

 • בין שני הבתין שבעמק עכון באמצענ חפון אמות שלוש שמ שני דודין מלאין כסף

 • בשית האדמא שבשולי העצלא כספ ככ מאתין

 • בשית המזרחית שבץפון כחלת כספ ככ שביענ

 • ביגר של גי הסככא חפור אמה כספ ככ

 • ברוש אמת המימ הבאה לסככא מן הצפון תחת האבן הגדולא חפור אמות שלוש כספ ככ

 • בסדק שבסככא מזרח לאשווח שלומו כאלין של דמע ובתכן אצלמ מעל החריצ של שלומו עד הרגמ הגדול אמות ששין חפור אמות שלוש כספ ככ

 • בקבר שבנחל הכפא בבואה מירחו לסככא חפון אמות שבע ככ

 • במערת העמוד של השני הפתחין צפוא מזרח בפתח הצפוני חפור אמות שלוש שמ קלל בו ספר אחד תחתו

 • במערא של הבנא של הרגמ הצופא למזרח חפר בפתח אמות תשע ככ

 • במשכן המלכא בצד המערבי חפר אמות שתימ עסרה ככ

 • ביגר שבמגזת הכוהן הכדול חפור אמות תשע ככ [...]

 • באמא של המימ של האשוח הצפוני ... בארבע רוחות משולו משח אמות עסרין וארבע ככרינ ארבע מאות

 • במערא שאצל המקרא של בית הקצ חפר אמות שש כדין של כסף שש

 • בדוק תחת פנת המשמרה המזרחית חפור אמות שמע ככ

 • על פי יציאת המימ של הכוזבא חפור אמות שלוש עד הסור ככ זהב כרינ שתימ

 • באמא שבדרך מזרח בית אווצר שבמזרח אחין כלי דמע וספרין אל הכלין

 • בגי החיצונא כתב חרת על האבן חפור אמות שבע עסרא תחתיה כספ וזהב ככ

 • ביגר של פי צוק הקדרון חפור אמות שלוש ככ

 • בשלף של השוא הצופא מערב בדרומ בצריח הצופא צפון חפור אמות עשרין וארבע ככ

 • בדון של השוא בצריח שבא חפון אמות אחת עסרה כסף ככ

 • בשובך שבשולי הנטף משח משולו אמות משלושרא שתין חפורות בשועה שבע כדין איסתרין ארבע

 • בחבלת השנית בצריח הצופא מזרח חפון אמות שמונא ומחצא ככ

 • בצריחי החורון ברוח הצופא ס ימ בירכ חפור אמות שש עסרה ככ בקובעה כסף מנ החרמ

 • בקילח מימ הקרובין לכפ הביב מרחב לפיהמ חפור אמות שבע ככ

 • בשית שיבצפון פי הצוק של בית תמר בצחיאת גר פלע כל שבה חרמ

 • בשובך שבמצד נאבח ה[...] דרומ בעליאה השנית ירידתו מלמעלא ככ

 • בבור גר מזקות שרוי מהנחל הגדול בקרקעו ככ

 • באשוח שיבית הכרמ בבואך לסמולו אמות עסר כסף ככרין ששין ושנין

 • בימ של גיא זך בצדו המערבי אבן שחוריא אמות שתין הו הפתח ככרין שלש מאות זהב וכלין כופרין עסרה

 • תחת יד אבשלומ מן הצד המערבי חפוור אמות שתין עסרה ככ

 • בימ בית המימ של יהו לתחת השקת ככ

 • בברכא העליונ]ה בארבעת מקצועותיה בכלי דמע בתכן אצלמ

 • מתחת פןת האסטאנ הדרומית בקבר צדוק תחת עמוד האכסדרנ כלי דמע סות דמע סנה בתכן אצלמ

 • בתבסת ראש הסלע הצופא מערב נגד גנת צדוק תחת המסמא הגדולא שבשולו הו חרמ כ

 • בקבר שתחת הסבין ככ

 • הקבר בני העבט הירחי בו כלי דמע או דמע סות בתכן אצלמ

 • בבית האשוחין באשוח בבואתך לימ אמות שלוש כלי דמע לאח דמע סירא בתכן אצלן

 • במבא דירת בית המשכב המערבי טיף על מ[........] תשע מאות זהב ככ

 • ככרין ששין

 • ביאתו מן הכרכ תחת האבן השחורא כוזין

 • תחת סף הכוך ככרין

 • בהר גריזין תחת המעלהא של השית העליונא שדא אחת וכל כליה וכסף ככ

 • בפי המבוע של בית שמ כלי כסף וכלי זהב של דמע וכסף הכל ככרין שש מאות

 • בביבא הגדולא של הבזך כלי בית הכוך הכל משקל ככרין מנין עסרין

 • בשית שבינח בצפון כחלת פתחא צפון וקברין על פיה משנא הכתב הזה ופרושה 

 • ומשחותיהמ ופרוט כל אחד ואחד