top of page
וַתִּמָּלֵא אַרְצוֹ כֶּסֶף וְזָהָב וְאֵין קֵצֶה לְאֹצְרֹתָיו

מגילת הנחושת (האוצרות)

בחרובהא שבעמק עכור תחת המעלות הבואת למזרח
אמות אריח ארבעין שדת כסף וכליה משקל ככרין
שבעשרה בנפש בנדבך השלישי עשתות זהב

בבור הגדול בחצר הפרסטלון בירכ קרקעו סתומ בחוליא נגד הפתח העליון
ככרין תשע מאת

בתל של כחלת כלי דמע בלגין ואפורין הכל של דמע והאוצר השבוע ומעסר שני
בפי גל פתחו בשולי האמא מן הצפון אמות שש עד ניקרת הטבילה
בשיא המסבא של מנס בירדא לסמל גבה מן הקרקע אמות שלוש
כסף אברעין בכד בבור המלח שתחת המעלות ככרין

במערת בין חמדה הישן ברובד השלישי עשתות זהב ששין וחמש

בצריח שבחצר בתי העצין ובתכו בור בו כלין וכסף ככרין שבעין

בבור שנגד השער המזרחי רחוק אמות תשעסרא בו כלין ובמזקא שבו ככרין עסר

בבור שתחת החומא מן המזרח בשן הסלע כדין של כסף שש

ביאתו תחת הסף הגדול בברכא שבמזרח כחלת במקצע הצפוני חפור אמת בא ארבע ככרין
בחצר ...ט תחת הפנא הדרומית אמות תשע כלי כספ וזהב של דמע

מזרקות כוסות מנקיאות קסאות כל שש מאות ותשע

תחת הפנא האחרת המזרחית חפר אמות שש עסרה כספ ככ

בשית שבמלח מבצפונו כלי דמע ולבושין ביאתא תחת הפנא המערבית

בקבר שבמלח ממזרחו בצפון אמות תחת המדפ שלוש ככ

בבור הגדול שבכחלת בעמוד בצפונו ככ

באמא הבאה ל... בבואתך אמות אברעין כסף ככ

בין שני הבתין שבעמק עכון באמצענ חפון אמות שלוש שמ שני דודין מלאין כסף
בשית האדמא שבשולי העצלא כספ ככ מאתין
בשית המזרחית שבץפון כחלת כספ ככ שביענ
ביגר של גי הסככא חפור אמה כספ ככ

ברוש אמת המימ הבאה לסככא מן הצפון תחת האבן הגדולא חפור אמות שלוש כספ ככ

בסדק שבסככא מזרח לאשווח שלומו כאלין של דמע ובתכן אצלמ מעל החריצ של שלומו עד הרגמ הגדול אמות ששין חפור אמות שלוש כספ ככ
בקבר שבנחל הכפא בבואה מירחו לסככא חפון אמות שבע ככ

במערת העמוד של השני הפתחין צפוא מזרח בפתח הצפוני חפור אמות שלוש שמ קלל בו ספר אחד תחתו

במערא של הבנא של הרגמ הצופא למזרח חפר בפתח אמות תשע ככ

במשכן המלכא בצד המערבי חפר אמות שתימ עסרה ככ

ביגר שבמגזת הכוהן הכדול חפור אמות תשע ככ [...]

באמא של המימ של האשוח הצפוני ... בארבע רוחות משולו משח אמות עסרין וארבע ככרינ ארבע מאות

במערא שאצל המקרא של בית הקצ חפר אמות שש כדין של כסף שש
בדוק תחת פנת המשמרה המזרחית חפור אמות שמע ככ

על פי יציאת המימ של הכוזבא חפור אמות שלוש עד הסור ככ זהב כרינ שתימ
באמא שבדרך מזרח בית אווצר שבמזרח אחין כלי דמע וספרין אל הכלין

בגי החיצונא כתב חרת על האבן חפור אמות שבע עסרא תחתיה כספ וזהב ככ
ביגר של פי צוק הקדרון חפור אמות שלוש ככ

בשלף של השוא הצופא מערב בדרומ בצריח הצופא צפון חפור אמות עשרין וארבע ככ

בדון של השוא בצריח שבא חפון אמות אחת עסרה כסף ככ
בשובך שבשולי הנטף משח משולו אמות משלושרא שתין חפורות בשועה שבע כדין איסתרין ארבע

בחבלת השנית בצריח הצופא מזרח חפון אמות שמונא ומחצא ככ

בצריחי החורון ברוח הצופא ס ימ בירכ חפור אמות שש עסרה ככ בקובעה כסף מנ החרמ

בקילח מימ הקרובין לכפ הביב מרחב לפיהמ חפור אמות שבע ככ
בשית שיבצפון פי הצוק של בית תמר בצחיאת גר פלע כל שבה חרמ
בשובך שבמצד נאבח ה[...] דרומ בעליאה השנית ירידתו מלמעלא ככ
בבור גר מזקות שרוי מהנחל הגדול בקרקעו ככ

באשוח שיבית הכרמ בבואך לסמולו אמות עסר כסף ככרין ששין ושנין

בימ של גיא זך בצדו המערבי אבן שחוריא אמות שתין הו הפתח ככרין שלש מאות זהב וכלין כופרין עסרה

תחת יד אבשלומ מן הצד המערבי חפוור אמות שתין עסרה ככ

בימ בית המימ של יהו לתחת השקת ככ

בברכא העליונ]ה בארבעת מקצועותיה בכלי דמע בתכן אצלמ

מתחת פןת האסטאנ הדרומית בקבר צדוק תחת עמוד האכסדרנ כלי דמע סות דמע סנה בתכן אצלמ

בתבסת ראש הסלע הצופא מערב נגד גנת צדוק תחת המסמא הגדולא שבשולו הו חרמ כ

בקבר שתחת הסבין ככ
הקבר בני העבט הירחי בו כלי דמע או דמע סות בתכן אצלמ

בבית האשוחין באשוח בבואתך לימ אמות שלוש כלי דמע לאח דמע סירא בתכן אצלן

במבא דירת בית המשכב המערבי טיף על מ[........] תשע מאות זהב ככ
ככרין ששין

ביאתו מן הכרכ תחת האבן השחורא כוזין
תחת סף הכוך ככרין

בהר גריזין תחת המעלהא של השית העליונא שדא אחת וכל כליה וכסף ככ

בפי המבוע של בית שמ כלי כסף וכלי זהב של דמע וכסף הכל ככרין שש מאות

בביבא הגדולא של הבזך כלי בית הכוך הכל משקל ככרין מנין עסרין

בשית שבינח בצפון כחלת פתחא צפון וקברין על פיה משנא הכתב הזה ופרושה 
ומשחותיהמ ופרוט כל אחד ואחד

bottom of page