top of page

זֶה יֹאמַר לַיהוָה אָנִי וְזה יִקרָא בְשֵׁם יַעֲקֹב וזֶה יִכתֹּב יָדוֹ לַיהוָה וּבְשֵׁם יִשְׂרָאֵל יְכַנֶּה

על הספרות באתר

מחקירת מקטעי מגילות קומראן התבררה מציאתה הבלעדית של ספרות קודש ענפה, משום שיחד עם עותקים רבים של מגילות התנ״ך נמצאו כתובים נוספים בעברית ובארמית. עד היום אלו הורחקו מהקודש ושם גנאי ניתן להם, ׳חיצוניים׳ או ׳אפוקריפה׳ שמשמעה ספרות סתר, ובאמת הספרים הללו הוסתרו ועודם מוסתרים היטב אם באיום הלכתי האוסר קריאה פן תאבד הנפש וחייה בבא, ואם בטענות ממוּסדות על כך שכתבוּם סופרים עלומים בלי שם ויחוס וחוקרים בעלי שם חיבלו חבלות קשות במבנה ובתרגום. כל אלו ועוד מונעים מרבים את החקירה והדרישה בהם, אך הקורא שתורת אלהיו בלבו ועיניו בראשו יראה חיש מהר כי מדובר בספרות אמת: את הכתוב בספר חנוך כתב חנוך בן ירד שמסרו למתושלח בנו לפני שלקחוֹ האלהים, את ספר היובלים כתב משה ע״ה כשעלה אל הר סיני, וצוואות השבטים נאמרו מפי בני יעקב אבינו. קראנו לספרים/מגילות אלו ׳ספרים ראשוניים׳ והשבנוּם למעמדם הנכון בין ספרי הקודש של ישראל.

בנוסף, בחקירותנו את המגילות מצאנו כתובים השייכים לבלי ספק לכהונת ישראל: מגילת מחלקות הכהונה, מגילת המועדים, מגילת המקדש, מגילת תבנית המקדש, ומגילת מקצת מעשי התורה. את הממצאים הוספנו לדברי התורה על הזמנים, וכך נגלה לפנינו לוח השנה המקורי ששימש את ישראל. עם המידע מפורט על הלוח שבספר חנוך ובספר היובלים התגלו מועדי קודש נוספים שהועלמו מהתורה ומהזכרון של עמנו, לדאבת הלב ויגונו.

אמנם, לא נרחיק רחוק ונאמר שכל ממצאי קומראן קודש המה, וזאת על כי ישנם כתבים המשוייכים לכתות שאינן ממקור ישראל: סרך היחד, מלחמת בני אור בבני חושך, מגילת ההודיות וכתובים הנושקים למיסטיקה, עליות, היכלות ומרכבות שלא נודע עליהם מהתנ״ך, ועובדיהם אינם עובדים את אלהי ישראל. 

כמה מאמצים נעשו על ידי שונאי ישראל ואלהיו לתת לכתובינו פרשנות מחוללת וחסרת אמונה, מנותקת מהקשר למקור או עומדת בסתירה ישירה לו. כמה עמלו לסלף ולעוות דברי אלהים חיים ולהחדיר על ידי כך את הבלי חוקות העמים אל לב היהודי, אל ביתו ואל שולחנו הערוך בידי רועיו לעבודה הזרה במסווה המסורת.

על כן יאמר - תורת משה דברי הנביאים וכתובי החכמה הם בסיס ומשען לכל הכתובים המובאים באתר, ורק למולם תבחן נאמנות וקדושה. לא נאבה ולא נשמע לאף שליחים משום זמן שאין ידוע מי שלָחַו, ובעיקר לא לשליחים זרים חדשים מקרוב באו לא שערום אבותינו, רק נוציא האמת לאור ונגדור הפרץ.

 

על באורים לכתבי הקודש, מובאות חכמים ושיתופי מדיה

  • בפרושי התורה והמצוות לא נקבל דעת איש אלמלא דברו נושק לתורה. אם קיבלנו, נביא דבר בשם אומרו רחוץ ונקי למשעי מכל זכר לספרות הבעל הידועה גם בשמותיה הנוספים הרמז, הדרש, האגדה והסוד.

  • אם שיתפנו במאמר / ספר / סרטון בהם משולבים אזכורי ספרות זרה לתורה ולכתובים המבוררים באתר, ידע נא המעיין בם לברור את המוץ מן הבר ולהשליכו ממנו והלאה שתִּדְּפֶנּוּ הרוּחַ.

 

האתר גֹדֶר פֶּרֶץ הוא קודש ליהוה אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם שחותמו אמת, ובו לימוד כתובי הקודש - תורתו, מצוותיו ודרכיו יתברך יתגדל ויתהלל - דרך התורה הכתובה בפרט, וספריית בית המקדש בכלל.

bottom of page