זֶה יֹאמַר לַיהוָה אָנִי וְזה יִקרָא בְשֵׁם יַעֲקֹב וזֶה יִכתֹּב יָדוֹ לַיהוָה וּבְשֵׁם יִשְׂרָאֵל יְכַנֶּה

גֹדר פרץ – על החקירות באתר ומטרותיו

 מחקירת ממצאי מגילות קומראן התבררה מציאתה הבלעדית של ספרות קודש ענפה, משום שיחד עם עותקים רבים של מגילות התנ״ך נמצאו כתובים נוספים בעברית ובארמית. עד היום אלו הורחקו מהקודש ושם גנאי ניתן להם, ׳חיצוניים׳ או ׳אפוקריפה׳ שמשמעה ספרות סתר, ובאמת הספרים הללו הוסתרו ועודם מוסתרים היטב אם באיום הלכתי האוסר קריאה פן תאבד הנפש וחייה בבא, ואם בטענות ממוּסדות על כך שכתבוּם סופרים עלומים בלי שם ויחוס  ואף חבלות בנוסח ובתרגום - כל אלו ועוד מנעו מרבים את החקירה והדרישה בהם. אך הקורא שתורת אלהיו בלבו ועיניו בראשו יראה חיש מהר כי מדובר בספרות אמת: את ספר חנוך לא יכל לכתוב איש מלבד חנוך בן ירד שמסרו למתושלח בנו לפני עלייתו השמימה, את ספר היובלים כתב משה ע״ה כשעלה אל הר סיני, וצוואות השבטים נאמרו מפי בני יעקב אבינו ונכתבו ביד בניהם או ביד סופרים ממשפחת לוי. קראנו לספרים/מגילות אלו ׳ספרים ראשוניים׳ והשבנוּם למעמדם הנכון בין ספרי ישראל.

אמנם, לא נרחיק רחוק ונאמר שכל ממצאי קומראן קודש המה, וזאת על כי ישנם כתבים המשוייכים לכתות שאינן ממקור ישראל: סרך היחד, מלחמת בני אור בבני חושך, מגילת ההודיות וכתובים הנושקים למיסטיקה ועליות נשמה, היכלות ומרכבות שלא נודע עליהם מהתנ״ך, ועובדיהם אינם עובדים את אלהי ישראל. 


בנוסף, בחקירותנו את המגילות מצאנו כתובים השייכים לבלי ספק לכהונת ישראל: מגילת מחלקות הכהונה, מגילת המועדים, מגילת המקדש, מגילת תבנית המקדש, ומגילת מקצת מעשי התורה. את הממצאים הוספנו לדברי התורה על הזמנים, וכך נגלה לפנינו לוח השנה המקורי ששימש את ישראל. עם המידע מפורט על הלוח שבספר חנוך ובספר היובלים התגלו מועדי קודש נוספים שהועלמו מהתורה ומהזכרון של עמנו, לדאבת הלב ויגונו.

כמה מאמצים נעשו על ידי שונאי ישראל ואלהיו לתת לכתובינו פרשנות מחוללת וחסרת אמונה, מנותקת מהקשר למקור או עומדת בסתירה ישירה לו. כמה עמלו לסלף ולעוות דברי אלהים ולהחדיר על ידי כך את חוקות העמים ומחשבות הבלם אל לב היהודי, אל ביתו ואל שולחנו הערוך לעבודה הזרה במסווה המסורת.

על כן יאמר - תורת משה וספרי הנ״ך הם בסיס ומשען לכל הכתובים הנחקרים באתר, ורק למולם תבחן נאמנותם וקדושתם. לא נאבה ולא נשמע לשליחי עבר שאיננו יודעים מי שלָחַם, או לחדשים מקרוב באו לא שערום אבותינו רק נוציא האמת לאור ונגדור הפרצה.

 

על באורים לכתבי הקודש ומובאות חכמים 

  • באורים ופרושים של חכמים ורבנים יתקבלו אך ורק אם הם נשענים על הכתוב בתורה והמשתמע ממנה.

  • כל ציטוט או העתקה של מי חכמי עמנו מובאים לקריאה באתר ׳גֹדֶר פֶּרֶץ׳ לאחר שהוסר ונוקה ממנו כל זכר לספרות ההלכה, הרמז, הדרש, האגדה והסוד.

  • אם נשתף במאמר / ספר / סרטון בהם מוזכרת ספרות זרה לתורה ידע נא הלומד אותם לברור את המוץ מן הבר ולהשליכו הלאה שתִּדְּפֶנּוּ רוּחַ.


 

מטרותינו

1. לאפשר לקהל ה׳ ללמוד ולהשכיל מן הגילויים והחידושים שבאתר

2. להוציא לאור את ספרי הקודש המבוררים באתרנו במחיר פעוט

  • הדפסת לוח מקראי רב שנתי

  • הדפסת התורה [הכוללת את ספר יהושע ושני פרקים מספר שופטים]

  • הוצאה לאור של מגילות המשוייכות לספריית הקודש

  • הדפסת ספר תפילות וברכות לכל עת ומזמורי תהלות לפי נושא

  • הדפסת ההיגד החדש לפסח 

מלאכה זו היא זכות גדולה שנפלה בחלקנו, ולא ניקח כולה אלא נשתף כׇּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ למלאכה כשתגיע העת לכך. יאמר ויודגש - כל ההכנסות הן קודש להוצאה נוספת של ספריית הקודש לאור.

גֹדֶר פֶּרֶץ הנו קודש ליהוה אלהי ישראל אלהים חיים אמת ומלך עולם, וכל עניינו הוא לימוד דרכי ה׳ וידיעתו דרך התורה הכתובה בפרט והספרות המבוררת באתר עד כה ושעוד תתברר בעזר אלהינו יתברך.