אַךְ אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ

שירת מצוות השבת

שמות לא, יג-יז