וַיָּבֹאוּ כּל אִישׁ אשׁר נְשָׂאוֹ לִבּוֹ וכֹל אשֶׁר נָדְבָה רוּחוֹ אֹתוֹ

הוצאה לאור של ספר חנוך

גֹדר פרץ מזמינים כָּל אִישׁ וְאִשָּׁה אֲשֶׁר נודֵב לִבָּם אֹתָם לקחת חלק בהוצאת ספר חנוך.

עד היום, ספר חנוך יצא לאור בין אגודת ׳ספרים חיצוניים׳ בצורת מאמר מדעי רב הערות, אך מעולם לא כספר קריאה, לא כספר קודש ולא בעברית. הנוסחים הקיימים מהוים בסיס לנוסח המתוקן בבואנו לשחזר את העלילה המקורית ואת מקום הפסוקים שהוזזו ממקומם בעזרת מקטעי מגילות מקומראן, תרגומים משפות שנות, וספרי ראשונים מספרייתנו באתר בם מוזכר ספר חנוך כספר היובלים וצוואות השבטים. 
 
עבודת קודש היא, ולכן אנו קוראים לכל מי שנדבו לבו לקחת חלק בהּ, ואלהינו יזכנו לקיים יחד עדות חנוך: ״ואיש לא יוכל להשחית את כתב ידי״ 

הרשמה

קרוב לעת נשלח הודעה ואפשרות להשתתף בכל סכום שידבנו לבכם. ההרשמה תסתיים בחודש אפריל 2023 בלוח הכללי.

נשלח בהצלחה

Image by CHUTTERSNAP

״אכן, כאשר יכתבו באמונה את כל דברי בלשונותיהם, ולא ישנו ולא יחסירו מדברי כי אם יכתבו באמונה את כל אשר העידותי בראשונה עליהם, אז ידעתי סוד אחר, כי הספרים ינתנו לצדיקים ולחכמים להיות לשמחה ויושר ולחכמה רבה, ולהם ינתנו הספרים והם יאמינו בהם וישמחו עליהם, ואז כל הצדיקים אשר למדו בהם את כל דרכי היושר, יבואו על שכרם.״