ספר חנוך א׳

קריאת הספר
סוג ספרותי
אזכור הספר
שם הספר
חכמה קורות
מוזכר בספר היובלים וצוואות השבטים
ספר חנוך א׳