top of page
וַיִּתְהַלֵּךְ חֲנוֹךְ אֶת הָאֱלֹהִים וְאֵינֶנּוּ כִּי לָקַח אֹתוֹ אֱלֹהִים

גרסאות לספר חנוך

חנוך - נוסח אליעזר גולדשמידט

תרגום מאתיופית עתיקה (געז) 1892  
 

חנוך - גרסת אברהם כהנא

חיצוניים א׳ - בתוך קובץ ספרים. תורגם משפת געז על ידי מספר חוקרים, מכיל הערות.

 Book of Enoch - Andy McCracken

תרגום מאתיופית לאנגלית, קרוב לנוסח העברית של א. כהנא.

ספר חנוך בתיקון גֹדר פרץ

נוסח גודר פרץ לספר חנוך ערוך, מחולק לספרים המקוריים וניתן לניווט.
לימודי תנ״ך | מגילות ים המלח

"אכן, כאשר יכתבו באמונה את כל דברי בלשונותיהם, ולא ישנו ולא יחסירו מדברי כי אם יכתבו באמונה את כל אשר העידותי בראשונה עליהם, אז ידעתי סוד אחר, כי הספרים ינתנו לצדיקים ולחכמים להיות לשמחה ויושר ולחכמה רבה, ולהם ינתנו הספרים והם יאמינו בהם וישמחו עליהם, ואז כל הצדיקים אשר למדו בהם את כל דרכי היושר, יבואו על שכרם״ (חנוך בן ירד)

גרסאות לספר היובלים

גרסאות לספר היובלים

ספר היובלים לא הגיע אלינו במלואו מהמגילות בגרסתו העברית, אלא בשפת געז (אתיופית) והוא תורגם על ידי מספר מתרגמים. נוסח גֹדֶר פֶּרֶץ הוא נוסח השוואתי בין 2 נוסחי העברית, והתורה אור לנתיבתו. 

3 גרסאות ספר היובלים להורדה
bottom of page