top of page
- זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל כׇּל יִשְׂרָאֵל חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים - 

פרשות השבוע

פרשות השבוע כוללות את ספר יהושע ושני הפרקים הראשונים בספר שופטים, אשר הוכחנום להיות חלקה האחרון של התורה. הפרשות מחולקות ל- 52 השבועות שבלוח המקראי / הלוח הכהני לפיו נהגו אבותינו. 

בראשית
בראשית א,א
בראשית כא,א  
בראשית לז,א  
בראשית ו,א 
בראשית כה,יט
בראשית מא,נז  
בראשית יא,כז
בראשית כח,י  
בראשית מו,כט  
בראשית יז,א  
בראשית לב,א  
שמות
שמות א,א  
שמות יז,א 
שמות לה,א  
שמות ד,כז  
שמות כ,יח
שמות ט,א
שמות כד,יב 
שמות יג,א 
שמות ל,יא 
ויקרא
ויקרא א,א  
ויקרא יט,א  
ויקרא ו,א
ויקרא כג,א
ויקרא יא,א 
ויקרא טו,א 
וידבר (שמו הקדום של ספר במדבר)
וידבר א,א 
וידבר טו,א 
וידבר לג,נ 
וידבר ה,א
וידבר כא,א  
וידבר ח,א
וידבר כו,א 
וידבר יא,א 
וידבר ל,ב  
דברים
דברים א,ג
דברים יד,א 
דברים כז,א 
דברים ד,א 
דברים טז,יח 
דברים לא,ז
דברים ז,יב
דברים כ,א  
דברים לב,מח
דברים י,יב 
דברים כג,ב
יהושע
יהושע א,א 
יהושע יח,א  
יהושע ה,יג  
יהושע כג,א - שופטים ג, ו
יהושע ט,א 
יהושע יג,א  
bottom of page