top of page

ספריית גֹדר פרץ

מלא חפניים

1840

אברהם גייגר

חכמת שלמה - תרגום מיונית

1931

אברהם כהנא

סגנון עברי

1999

אהרון מירסקי

ספר המבחר וטיב המסחר

1835

אהרן הראשון

ספר המצוות הגדול

אהרן ניקומודיאו

מסע בארץ הקדם

1882

אפרים דינארד

גמול עתליה

1799

דוד פרנקו מנדס

3 תכונות נפשיות בישראל

1898

ד״ר שלמה רובין

מורה הלשון

1896

חיים צבי לרנר

הרכסים לבקעה

1814

יהודה לייב שפירא

אוצר לשון הקודש

1840

יוסף בן יעקב אלסארי/יוליוס פירסט

ספר העושר - פתרון אחשוורוש

1835

יעקב בן ראובן

מטפחת ספרים

1867

יעקב עמדין - יעב״ץ

חזות קשה

1842

יצחק עראמה

כור עוני

1861

יצחק רומש

חיזוק אמונה

1590

אברהם הזקן הטרוקי

ספרים חיצוניים א

1936

אברהם כהנא

עץ החיים

1847

אהרן בן אליהן

כתר תורה - שמות

1866

אהרן ניקומודיאו

משא קרים

1878

אפרים דינארד

מסלול ודרך שפת עבר

1891

אריה ליב גורדון

ספר היובלים

1869

ד״ר שלמה רובין

חקירת השמות בעברית ובארמית

1853

הכומר ד.א. דה סולה

כל שיריו

1884

יהודה לייב גורדון

ספר היראה וסוד התשובה

יונה זלהה

עמל ורעות רוח

1913

יחיא קאפח

תורת הקנאות

1870

יעקב עמדין - יעב״ץ

פינת יקרת

1834

יצחק החזן

מגילת אסתר השנייה

1884

יצחק רומש

פתשגן כתב הדת

1867

כלב אפנדופולו

לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה אֶת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כׇּל הַיָּמִים
bottom of page