top of page
הֲלוֹא תֵדְעוּ הֲלוֹא תִשְׁמָעוּ הֲלוֹא הֻגַּד מֵרֹאשׁ לָכֶם הֲלוֹא הֲבִינוֹתֶם מֽוֹסְדוֹת הָאָרֶץ׃ 

תהלות העוסקות ביציאת מצרים

סיפור יציאת מצרים מופיע ברבים מספרי התנ״ך, אספנו את האזכורים מספר התהלות, שם מרובים הם, ומשאר ספרי התנ״ך סידרנום לפי סדר הארועים בתורה.
bottom of page