משנה תורה

קריאת הספר
סוג ספרותי
אזכור הספר
שם הספר
זהו ספר דברים
משנה תורה