top of page
וִוהִתקַדשׁתם וִהיִיתֶם קדֹשִׁים כי אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם

קדושה עצמית

דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃ לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְו‍ֹתָי וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם׃


כיבוד אב ואם וקדושת השבת


 • אִישׁ אִמוֹ ואָבִיו תירָאו ואֶת שַׁבתֹתַי תשׁמֹרו אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

 • אֶת שַׁבתֹתַי תשׁמֹרו ומִקדשִׁי תירָאו אֲנִי יהוָֹה:

 • כי אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יקַלל אֶת אָבִיו ואֶת אִמוֹ מוֹת יומָת אָבִיו ואִמוֹ קִלל דמָיו בוֹ:


בשר שלמים


 • וכִי תִזבחו זֶבַח שׁלָמִים לַיהוָֹה לִרצֹנכֶם תזבחֻהו:

 • ביוֹם זִבחֲכֶם יֵאָכֵל ומִמחֳרָת והַנוֹתָר עַד יוֹם הַשלִישִׁי באֵשׁ יִשרֵף:

 • ואִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל ביוֹם הַשלִישִׁי פגול הוא לֹא יֵרָצֶה:

 • ואֹכלָיו עֲוֹנוֹ יִשא כי אֶת קֹדֶשׁ יהוָֹה חִלל ונִכרתָה הַנפֶשׁ הַהִוא מֵעַמיהָ:


בין אדם לאדם


 • לֹא תגנֹבו ולֹא תכַחֲשׁו ולֹא תשַׁקרו אִישׁ בעֲמִיתוֹ:

 • ולֹא תִשבעו בִשׁמִי לַשקֶר וחִללת אֶת שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יהוָֹה:

 • לֹא תַעֲשֹׁק אֶת רֵעֲךָ ולֹא תִגזֹל לֹא תָלִין פעֻלת שָׂכִיר אִתךָ עַד בקֶר:

 • לֹא תקַלל חֵרֵשׁ ולִפנֵי עִור לֹא תִתן מִכשֹׁל ויָרֵאתָ מאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יהוָֹה:

 • לֹא תַעֲשׂו עָוֶל במשׁפט לֹא תִשא פנֵי דָל ולֹא תֶהדר פנֵי גָדוֹל בצֶדֶק תשׁפט עֲמִיתֶךָ:

 • לֹא תֵלֵך רָכִיל בעַמיךָ לֹא תַעֲמֹד עַל דם רֵעֶךָ אֲנִי יהוָֹה:

 • לֹא תִשׂנָא אֶת אָחִיךָ בלבָבֶךָ:

 • הוֹכֵחַ תוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ ולֹא תִשא עָלָיו חֵטא:

 • לֹא תִקם ולֹא תִטר אֶת בנֵי עַמךָ ואָהַבת לרֵעֲךָ כמוֹךָ אֲנִי יהוָֹה:

 • מִפנֵי שֵׂיבָה תקום והָדַרת פנֵי זָקֵן ויָרֵאתָ מאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יהוָֹה:

 • וכִי יָגור אִתךָ גר באַרצכֶם לֹא תוֹנו אֹתוֹ: כאֶזרָח מִכם יִהיֶה לָכֶם הַגר הַגר אִתכֶם ואָהַבת לוֹ כמוֹךָ כי גֵרִים הֱיִיתֶם באֶרֶץ מִצרָיִם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

 • לֹא תַעֲשׂו עָוֶל במשׁפט במִדה במִשׁקָל ובַמשׂורָה:

 • מֹאזנֵי צֶדֶק אַבנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק והִין צֶדֶק יִהיֶה לָכֶם:


אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתכֶם מֵאֶרֶץ מִצרָיִם:


איסורי כלאיים

 • אֶת חֻקתַי תשׁמֹרו בהֶמתךָ לֹא תַרביעַ כלאַיִם

 • שָׂדךָ לֹא תִזרַע כלאָיִם

 • ובֶגֶד כלאַיִם שַׁעַטנֵז לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ:מאכלים

 • והִבדלתם בין הַבהֵמָה הַטהֹרָה לַטמֵאָה ובֵין הָעוֹף הַטמֵא לַטהֹר

 • ולֹא תשַׁקצו אֶת נַפשֹׁתֵיכֶם בבהֵמָה ובָעוֹף ובכֹל אֲשֶׁר תרמֹשׂ הָאֲדָמָה אֲשֶׁר הִבדלתי לָכֶם לטַמא:


עריות


ואִישׁ כי יִשׁכב אֶת אִשה שִׁכבַת זֶרַע והִוא שִׁפחָה נֶחֱרֶפֶת לאִישׁ והָפדה לֹא נִפדתָה אוֹ חֻפשָׁה לֹא נִתן לָה בִּקֹרֶת תהיֶה לֹא יוּמְתוּ כי לֹא חֻפשָׁה: והֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַיהֹוָה אֶל פתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֵיל אָשָׁם: וכִפר עָלָיו הַכהֵן באֵיל הָאָשָׁם לִפנֵי יהֹוָה עַל חַטאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא ונִסלַח לוֹ מֵחַטאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא:


אַל תחַלל אֶת בתךָ להַזנוֹתָה ולֹא תִזנֶה הָאָרֶץ ומָלאָה הָאָרֶץ זִמה:

ואִישׁ אֲשֶׁר יִנאַף אֶת אֵשֶׁת אִישׁ אֲשֶׁר יִנאַף אֶת אֵשֶׁת רֵעֵהו מוֹת יומַת הַנאֵף והַנאָפֶת:

ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת אֵשֶׁת אָבִיו עֶרוַת אָבִיו גלה מוֹת יומתו שׁנֵיהֶם דמֵיהֶם בם:

ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת כלתוֹ מוֹת יומתו שׁנֵיהֶם תבֶל עָשׂו דמֵיהֶם בם:

ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת זָכָר מִשׁכבֵי אִשה תוֹעֵבָה עָשׂו שׁנֵיהֶם מוֹת יומָתו דמֵיהֶם בם:

ואִישׁ אֲשֶׁר יִקח אֶת אִשה ואֶת אִמה זִמה הִוא באֵשׁ יִשׂרפו אֹתוֹ ואֶתהֶן ולֹא תִהיֶה זִמה בתוֹכֲכֶם:

ואִישׁ אֲשֶׁר יִתן שׁכָבתוֹ בבהֵמָה מוֹת יומָת ואֶת הַבהֵמָה תהֲרֹגו:

ואִשה אֲשֶׁר תקרַב אֶל כל בהֵמָה לרִבעָה אֹתָה והָרַגת אֶת הָאִשה ואֶת הַבהֵמָה מוֹת יומָתו דמֵיהֶם בם:

ואִישׁ אֲשֶׁר יִקח אֶת אֲחֹתוֹ בת אָבִיו אוֹ בַת אִמוֹ ורָאָה אֶת עֶרוָתָה והִיא תִראֶה אֶת עֶרוָתוֹ חֶסֶד הוא ונִכרתו לעֵינֵי בנֵי עַמם עֶרוַת אֲחֹתוֹ גלה עֲוֹנוֹ יִשא:

ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת אִשה דוָה וגִלה אֶת עֶרוָתָה אֶת מקֹרָה הֶעֱרָה והִוא גלתָה אֶת מקוֹר דמֶיהָ ונִכרתו שׁנֵיהֶם מִקרֶב עַמם:

ועֶרוַת אֲחוֹת אִמךָ וַאֲחוֹת אָבִיךָ לֹא תגַלה כי אֶת שׁאֵרוֹ הֶעֱרָה עֲוֹנָם יִשאו:

ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת דדָתוֹ עֶרוַת דדוֹ גלה חֶטאָם יִשאו עֲרִירִים יָמֻתו:

ואִישׁ אֲשֶׁר יִקח אֶת אֵשֶׁת אָחִיו נִדה הִוא עֶרוַת אָחִיו גלה עֲרִירִים יִהיו:


השארת פאת שדה ולקט


 • ובקֻצרכֶם אֶת קצִיר אַרצכֶם לֹא תכַלה פאַת שָׂדךָ לִקצֹר ולֶקֶט קצִירךָ לֹא תלַקט: וכַרמךָ לֹא תעוֹלֵל ופֶרֶט כרמךָ לֹא תלַקט לֶעָנִי ולַגר תעֲזֹב אֹתָם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:


פרי העץ


 • וכִי תָבֹאו אֶל הָאָרֶץ ונטַעתם כל עֵץ מַאֲכָל וַעֲרַלתם עָרלָתוֹ אֶת פריוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים יִהיֶה לָכֶם עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל: ובַשנָה הָרבִיעִת יִהיֶה כל פריוֹ קֹדֶשׁ הִלולִים לַיהוָֹה: ובַשנָה הַחֲמִישִׁת תאכלו אֶת פריוֹ להוֹסִיף לָכֶם תבואָתוֹ אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:התרחקות מחוקות הגוי בארץ והליכה בדרכי ה׳


 • ושׁמַרתם אֶת כל חֻקתַי ואֶת כל מִשׁפטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם ולֹא תָקִיא אֶתכֶם הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתכֶם שָׁמה לָשֶׁבֶת בה:

 • ולֹא תֵלכו בחֻקת הַגוֹי אֲשֶׁר אֲנִי משַׁלחַ מִפנֵיכֶם כי אֶת כל אֵלה עָשׂו וָאָקֻץ בם: וָאֹמַר לָכֶם אַתם תירשׁו אֶת אַדמָתָם וַאֲנִי אֶתנֶנה לָכֶם לָרֶשֶׁת אֹתָה אֶרֶץ זָבַת חָלָב ודבָשׁ אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הִבדלתי אֶתכֶם מִן הָעַמים:


שמירה על קדושת הגוף והמעשים היא עשיית המצוות והבדלות מטומאות


 • והִתקַדשׁתם וִהיִיתֶם קדֹשִׁים כי אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

 • ושׁמַרתם אֶת כל חֻקתַי ואֶת כל מִשׁפטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יהוָֹה:

 • ושׁמַרתם אֶת חֻקתַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יהוָֹה מקַדשׁכֶם:

 • וִהיִיתֶם לִי קדשִׁים כי קָדוֹשׁ אֲנִי יהוָֹה וָאַבדל אֶתכֶם מִן הָעַמים לִהיוֹת לִי:


(ויקרא יט-כ)

bottom of page