ספר התורה/ספר הברית

קריאת הספר
סוג ספרותי
אזכור הספר
שם הספר
תורה
אזכור בספר היובלים
ספר התורה/ספר הברית