top of page
גדול וקדוש ה' קדוש קדשים לדוד ודור

תהלה מן המגילות QS11

במגילה QS11 ממערה 11 המכונה על ידי חוקרים 'מגילת תהלים' או 'מגילת המזמורים' שרד מזמור תהלה לה׳ שאין אנו מכירים ממקום אחר ועוסק בגדולת ה׳ ובמעשה הבריאה:


גדול וקדוש ה' קדוש קדשים לדוד ודור

לפניו הדר ילך ואחריו המון מים רבים

חסד ואמת סביב פניו אמת ומשפט וצדק מכון כסאו

מבדיל אור מאפלה שחר הכין בדעת לבו

אז ראו כול מלאכיו וירננו כי הראם את אשר לוא ידעו

מעטר הרים תנובות אוכל טוב לכול חי

ברוך עושה ארץ בכוחו מכין תבל בחוכמתו

בתבונתו נטה שמים ויוצא רוח מאוצרותיו

ברקים למטר עשה ויעל נישאים מקצה ארץאם המזמור נשמע מוכר בתכנו, זאת משום שהוא מורכב מרעיונות המובעים במקומות שונים במקרא:

צֶדֶק וּמִשְׁפָּט מְכוֹן כִּסְאֶךָ חֶסֶד וֶאֱמֶת יְקַדְּמוּ פָנֶיךָ׃ (תהלות פט, טו)

וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ: (בראשית א, ד)

בְּרׇן יַחַד כּוֹכְבֵי בֹקֶר וַיָּרִיעוּ כּל בְּנֵי אֱלֹהִים׃ (איוב לח, ז)

עָנָן ועֲרָפֶל סְבִיבָיו צֶדֶק וּמִשְׁפָּ֗ט מְכוֹן כִּסְאוֹ׃ (תהלות צז, ב)

לְקוֹל תִּתּוֹ הֲמוֹן מַיִם בַּשָּׁמַיִם וַיַּעַל נְשִׂאִים מִקְצֵה אָרֶץ בְּרָקִים לַמָּטָר עָשָׂה וַיֹּצֵא רוּחַ מֵאֹצְרֹתָיו: (ירמיהו נא, טז)


האם כהן כתבוֹ? זוהי אפשרות, שכן במערה מס׳ 11 נמצאו חלק ממגילות המיוחסות לבית המקדש כמו: ויקרא, דברים, יחזקאל, איוב בתרגום לארמית, מגילת תהלות, ספר היובלים ועוד. מסיבה מסויימת החוקרים לא הכניסוהו בין מזמורי מגילת תהלות שנמצאה באותה מערה, ואנו נעשה חסד עם המזמור ונצרפהו שמה עד שנאגד את כל מזמורי התהלה שלא נכנסו לספר תהלות הקיים בידנו, למקומם.


bottom of page