וּנְתַתָּם בִּכְלִי חָרֶשׂ לְמַ֥עַן יַעַמְדוּ יָמִים רַבִּים׃

ספרות הקודש מממצאי המגילות

 

מבוררת מתוך מגילות שמזוהות על ידנו כשייכות לספריית בית המקדש. המגילות הוטמנו לגניזה על ידי כהנים ממשמרת צדוק שעזבו את בית המקדש עם ההתערבות הפיניקית-יוונית והפרושית מחללי קודש

מגילות ים המלח הגיעו ממערות שונות באיזור קומראן, בכל מערה נמצאו כתבים מתקופה אחרת וממקור שונה (ראו באתר מגילות ים המלח או מגילות מדבר יהודה). דוגמה לכך היא שמגילת המקדש, מגילת הנחושת, מגילת 24 משמרות הכהנים ועותקי מגילות רבים של תנ״ך* הגיעו ממערה בודדת (11). יחודיות הפריטים וההתאמה הרעיונית והדתית המלאה למקרא מעידים כי הספרות מקורית ויותר מכך, מדובר בספריית הקודש של עם ישראל, כלומר אלו מגילות מספריית בית המקדש עצמה. מדובר במגילות מתקופות שונות ובמספר עותקים רב: מגילות ספרי המקרא כולו למעט ׳אסתר׳, ספר היובלים, ספר חנוך א׳, צווואת יעקב אבינו בארמית, צוואות השבטים, צוואת קהת בן לוי, צוואת עמרם בן קהת, חלקן בארמית וחלקן בעברית, וכן מקטעי מגילות קטנים יותר המכילים תפילות ישראל, מקטעים מדברי יהושע בן נון, מקטעי הלכות כהנים ועוד.

 

ספרי ראשונים - כתובי אבותינו מהבריאה ועד כניסת ישראל לארצו

כתב חנוך בן ירד
דור שני לכהונת לוי
כתב חנוך בן ירד
דור שלישי לכהונת לוי
כתב נח בן למך
נכתב בידי משה ע״ה
ספר חנוך א׳
נכתבו בידי בניהם

מגילות שנמצאו בין כתובי ספריית בית המקדש

השלמות לנביאים וכתובים מממצאי המגילות