כָּל אֵלֶּה שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר 

צוואות יעקב, קהת ועמרם

הצוואות נמצאו בין כתבי בית המקדש

צוואת יעקב

מגילת צוואת יעקב בארמית

צוואת קהת בן לוי

מגילת צוואת קהת בארמית

צוואה וחזון - עמרם בן קהת

המגילות בארמית

צוואות השבטים

הצוואות הן חלק מספריית הקודש, בעיבוד חדש

צוואת ראובן

בכור יעקב ולאה

צוואת יששכר

הבן החמישי ליעקב ולאה

צוואת גד

הבן התשיעי ליעקב וזלפה

צוואת שמעון

הבן השני ליעקב וללאה

צוואת זבולון

הבן הששי ליעקב ולאה

צוואת אשר

הבן העשירי ליעקב וזלפה

צוואת לוי

הבן השלישי ליעקב ולאה

צוואת דן

הבן השביעי ליעקב ובלהה

צוואת יוסף

הבן האחד עשר ליעקב ורחל

צוואת יהודה

הבן הרביעי ליעקב וללאה

צוואת נפתלי

הבן השמיני ליעקב ובלהה

צוואת בנימין

הבן השנים עשר ליעקב ורחל