כָּל אֵלֶּה שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר 

ספרות קודש - צוואות השבטים בני יעקב

צוואת ראובן

בכור יעקב ולאה

צוואת יששכר

הבן החמישי ליעקב ולאה

צוואת גד

הבן התשיעי ליעקב וזלפה

צוואת שמעון

הבן השני ליעקב וללאה

צוואת זבולון

הבן הששי ליעקב ולאה

צוואת אשר

הבן העשירי ליעקב וזלפה

צוואת לוי

הבן השלישי ליעקב ולאה

צוואת דן

הבן השביעי ליעקב ובלהה

צוואת יוסף

הבן האחד עשר ליעקב ורחל

צוואת יהודה

הבן הרביעי ליעקב וללאה

צוואת נפתלי

הבן השמיני ליעקב ובלהה

צוואת בנימין

הבן השנים עשר ליעקב ורחל

צוואות השבטים בנוסח מתוקן
צוואות שושלת לוי שנמצאו בין מגילות ים המלח  
צוואת יעקב

מגילת צוואת יעקב בארמית

צוואת לוי בן יעקב

מגילת צוואת לוי בעברית

צוואת קהת בן לוי

מגילת צוואת קהת בארמית

צוואה וחזון - עמרם בן קהת

המגילות בארמית