גֹּדֶר פּרֶץ | לימודי תנ״ך, ספר היובלים, ספר חנוך ומגילות ים המלח

 חקירת זמני ישראל ומצוות התורה הכתובה מתבררים ומתפרשים בעזרת ספרות הקודש שנמצאה בקומראן. מציאתם של מגילת המקדש, מגילת מקצת מעשי התורה, ומגילת משמרות הכהונה יחד עם עותקים רבים של עותקי ספר חנוך א׳, ספר היובלים ומגילות התנ״ך מהווים יחד תורה סדורה וכוללת, ומעידים כי מדובר בספריית בית המקדש. 

על לוח השנה המקראי ומועדי ישראל

ראש השנה
 לוח השנה המקראי
לוח השנה היהודי בן 364 יום שקיימו אבותינו נחשף מתוך ספר היובלים, ספר חנוך, מגילת המקדש ומגילת משמרות הכהונה. 
10%2520%25D7%2593%25D7%2591%25D7%25A8%25
כל מצוות התורה הכתובה במיון חדש
כל מצוות התורה הכתובה ללא פרשנות - רק הפסוקים הטהורים. בנוסף מצורפת חוברת עם כל המצוות שניתן לקיים בימינו בארץ ישראל.
Image by Free To Use Sounds
מועדים שהעלמו מלוח השנה
ממגילות בית המקדש מקומראן עולה כי קיימים מועדי קודש נוספים בלוח השנה העברי, מועדים שהוצאו מן התורה בכוונה תחילה.
מועד תירוש
מועדי ישראל והקשרם לחיי האבות
מדוע חגי ישראל ניתנו בתאריכיהם ומה משמעותם? מספר היובלים עולה כי ארועים מכוננים בחיי האבות הם המקור למועדי הקודש שניתנו לישראל.
החזרת היובל
היום מתחיל בבוקר, והשבת?
מדוע היום היהודי, השבת והחגים מתחילים בערב? ומה המשמעות של ׳ויהי בקר ויהי ערב׳ בפרשת הבריאה. המקרא מגלה שאנו טועים!
Image by Mick Haupt
 ספרים חיצוניים ומגילות גנוזות לקריאה
ספרית בית המקדש שהתגלתה בקומראן מובאת באתר לקריאה ועיון: ספר חנוך, צוואות השבטים, ספר היובלים, מגילות שלמות, קטעי מגילות ועוד.
 

על תורה, נביאים וכתובים

Image by Tanner Mardis
יְהוָה אֱלֹהֵינוּ כָּרַת עִמָּנוּ בְּרִית בְּחֹרֵב׃
לֹא אֶת אֲבֹתֵינוּ כָּרַת יְהוָה אֶת הַבְּרִית הַזֹּאת כִּי אִתָּנוּ אֲנַחְנוּ אֵלֶּה פֹה הַיֹּום כֻּלָּנוּ חַיִּים׃
צריך לדעת לפני קריאה בתנ״ך
מצוות לימוד פשט התורה 
סדר הקריאה הנכון בתנ״ך
מי חילק את התנ״ך לפרקים?
תפילות לעת ועת
ברכות ותפילות לכל עת 
מורכבות מפסוקי התנ״ך בלבד
ללא מגע יד אדם.
כל המצוות הכתובות בתורת משה
כל מצוות התורה הכתובה במיון חדש ונוח לניווט. המצוות מחולקות לנושאים, ללא פרשנות, וקובץ להורדה.
מקראי הקודש והמועדים בתורה
כל מקראי הקודש והמועדים - מה באמת אנו מצווים עליהם בתורה? כל הפסוקים ללא פרשנות.
כל השירות בתנ״ך
ניווט קל בין כל השירות בהן רוממו אבותינו את האלהים - מכל התנ״ך ללא פרושים.
הכל על הכהנים והלויים
הכהנים והלויים הם מעין עם בתוך העם, יש להם מצוות נוספות על בני ישראל, נחלות אחרות, ותפקידים מיוחדים.
כל הברכות שברכו בתנ״ך
ניווט קל בין כל הברכות שברכו גדולי ישראל בתנ״ך ללא פרושים
כל התפילות בתנ״ך
ניווט בין כל התפילות שהתפללו אבותינו הצדיקים והכתובות בתנ״ך ללא פרושים, למעט מזמורי תהלות.
האם ספר יהושֻע הוצא מהתורה?
האם ספר יהושֻע הוא ההמשך של ספר דברים? נברר הקשרים סיפוריים ונגלה מצוות מפורשות.
 

מחקרי ספר תהלות

לְדֹור אַחֲרֹון מְסַפְּרִים תְּהִלֹּות יְהוָה וֶעֱזוּזֹו
מזמורי תהלות לקריאה נוחה
בספר תהלות ישנם מזמורים מסוגים שונים: הודיה, חכמה, תחינה, תהילה, הצלה...כדי שהקריאה תתאים להלך נפשו של כל אדם. 
מזמור קיט
מזמור קיט ממויין לשמונת הנושאים הראשיים בו: עדות, מצוות, פקודים, תורה, משפטים, אמרות, דברים וחוקים. קל לניווט וללא טעמים.
קורות ישראל בתהִלות
המזמורים ההיסטוריים שבספר תהלות מתארים את הארועים שבתורה בעיניים אחרות. להלן ניווט קל בפרקים, ללא טעמים.
 

מצוות התורה הכתובה - ללא פרשנות או תוספות

פשט המקרא - פרשנות וחידושים
 

וַיִּקְרְאוּ בַסֵּפֶר בְּתֹורַת הָאֱלֹהִים מְפֹרָשׁ וְשֹׂום שֶׂכֶל וַיָּבִינוּ בַּמִּקְרָא׃

שמואל א

מדוע חרבה שילה

איוב

הקדמת המלבי״ם לספר איוב

דברים כז

ואמר כל העם אמן

ארץ שטוחה בבראשית א

שמות יב

משמעות המילה פסח

שמות

כמה זמן נמשכו מכות מצרים

בראשית כד

עבד אברהם לא שיקר

ויקרא יט

עניין פרה אדומה

שמות ד

כבד פה וכבד לשון

בראשית א,ב

מה זה תהו ובהו

ויקרא ג

איסור אכילת דם וחלב

בראשית מח, כב

לקח מן האמורי בחרבו ובקשתו?